1. HOME
  2. เครื่องจักร

เครื่องจักร


ออกแบบโครงร่าง

สามารถบรรลุการผลิตชิ้นส่วนหลายชนิดที่มีขนาดเล็กโดยใช้อุปกรณ์อเนกประสงค์และอุปกรณ์พิเศษรวมกับอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นเองวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราประกอบอุปกรณ์การผลิตของเราและสามารถซ่อมแซมตัวเองในฐานะกลุ่มบริษัทOhtaGroupทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจสอบที่เท่าเทียมกัน

As Ohta Group strength, both Japanese and overseas factories have the equivalent equipment and inspection instrument.


NC automatic lathing machine

เครื่องกลึงอัตโนมัติอัตโนมัติ

เทคโนโลยีพิเศษของเราช่วยให้อุปกรณ์กลึงอัตโนมัติNC

สามารถกลึงชิ้นส่วนได้กว้างขึ้นวัสดุรวมถึงcupper,เหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมและอื่นส่วนชิ้นส่วน อื่นๆ เป็นส่วนใหญ่สำหรับรถยนต์ยานยนต์โอเอและการใช้ทางการ

Racking machines

Racking machines

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆและยังผสมผสานวิธีเก่าแก่เข้าด้วยกันการจัดเรียงเป็นไปตามลำดับโดยการเปลี่ยนขนาดตามลำดับเราสามารถตอบรับตามแบบ

Machining centers

เครื่องจักร

ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยโดยใช้แกน5 แกน เราจึงดำเนินการกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและชิ้นส่วนที่มีมิติได้ในระยะเวลาจที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถทำให้เราสามารถลดการใช้กำลังคนลงได้โดยอัตโนมัติ

High-speed gear hobbing machine SKD-150

เครื่องเกียร์ความเร็วสูงรุ่น
SK-D150

เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นเเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี

3 คุณสมบัติหลักดังนี้
  • การตัดแบบแห้ง คือการไม่ใช้น้ำมันตัดทำให้สถานที่ทำงานดีขึ้นสะอาดขึ้น
  • การลดขั้นตอนการล้าง ซึ่ง ไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้น
  • การปั่นความเร็วสูงสามารถลดต้นทุนได้
Inspection instruments

เครื่องมือวัดชิ้นงาน

เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีทักษะการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า